ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας www.katerinatheocharopoulou.gr που ανήκει στην Ατομική Επιχείρηση ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, και που στο εξής θα καλείται «Επιχείρηση» είναι σύμφωνοι με  την ελληνική κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία και με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ νόμος 4642/2019

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Η χρήση και η πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατή εφόσον αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Εφόσον χρησιμοποιήσετε και προηγείσθε στην  παρούσα  ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και έχετε παραδεχτεί ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε όρο από αυτούς σας παρακαλούμε να απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα και να μην δηλώστε προσωπικά στοιχεία.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και οι πληροφορίες που δίνετε προκειμένου να κλείσετε ραντεβού :

 1. Δεν πρέπει να είναι ψευδή , ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία  και είναι τα απολύτως απαραίτητα  σε αριθμό που ζητούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας και κλεισίματος ραντεβού καθώς και τα απαραίτητα για τον προγραμματισμό της επίσκεψης
 2. Δεν πρέπει να παραβιάζουν κανένα νόμο ή διάταξη ή εγκύκλιο κατά την συμπλήρωση της φόρμας κλεισίματος ραντεβού η της φόρμας επικοινωνίας. υπηρεσίες
 3. Η Επιχείρηση   συμμορφώνεται με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την διαχείριση  των ατομικών στοιχείων των εν δυνάμει ασθενών -πελατών.
 4. Η Επιχείρηση ακολουθεί πιστά την ελληνική νομοθεσία περί τήρησης αρχείου προσωπικών δεδομένων.
 5. Τα πληροφοριακά στοιχεία και τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που εισάγουν οι επισκέπτες  χρησιμοποιούνται μόνο για τη ομαλή εξυπηρέτησή τους.
 6. Τα προσωπικά και εμπορικά στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται και δεν παρέχονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν.
 7. Δεν  δημοσιοποιούνται   προσωπικά και ατομικά στοιχεία στον ιστότοπο
 8. Η όποια παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες ή blogs  μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά και σε καμία περίπτωση  και δεν πρέπει να θεωρείται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και βεβαίως το περιεχόμενο τους δεν θα αποτελεί δέσμευση για την Επιχείρηση.
 9. Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ( συμπεριλαμβανομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών, εικόνες γραφικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφείς, σχέδια κείμενα, σύνδεσμοι / links  ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου,  του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις  και σε ότι αφορά το λογότυπο το όνομα τις εικόνες και τα διακριτικά γνωρίσματα που αφορούν τον εν λόγο ιστότοπο και τις υπηρεσίες του είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία την Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και το Διεθνές Δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή μέρος ή στο σύνολο αναλογική ή ψηφιακή είτε μηχανική αναπαραγωγή διανομή μεταφορά , downloading, τροποποίηση αλλοίωση του υλικού και των υπηρεσιών του ιστότοπου    
 11. Χρήση υλικού από το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου από τρίτο μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης.
 12. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-πελατών και ασθενών διαχειρίζονται προσωπικά από την Οδοντίατρο Ατομική επιχειρηματία και δεν έχει τρίτο  η μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πρόσβαση σε αυτά.
 13. Μετά την λήξη της συμφωνημένης περιόδου θεραπείας τα στοιχεία του ασθενούς διαγράφονται και δεν επαναχρησιμοποιούνται καθώς επίσης είναι στη διακριτική ευχέρεια του ασθενούς να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του οποτεδήποτε αυτός το επιθυμεί.
 14. Κατά τη συλλογή πληροφοριών μέσω της φόρμας κλεισίματος ραντεβού ή επικοινωνίας  φροντίζουμε  να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε  αμέσως αυτές τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας 

Η Επιχείρηση  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση επισκεπτών

Τα συγκεκριμένα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες , σελίδες και για στατιστικούς λόγους ή και για λόγους marketing και μόνο.

Η Επιχείρηση επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο και την λειτουργικότητα της παρούσας ιστοσελίδας καθοιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας από την οποία μπορούν και οφείλουν  να ενημερωθούν τα μέλη και οι χρήστες του ιστοτόπου.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που είναι δημόσιες χωρίς να δώσει οποιαδήποτε πληροφόρηση .

Προσωπικά  δεδομένα θα απαιτηθούν εφόσον κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει η να κλείσει ραντεβού για ιατρική εξέταση η και για ιατρικές συμβουλές.

Φόρμα ραντεβού